016

 

خرمگس (رُمان)

اتل لیلیان وینیچ

The Gadfly

Ethel Lilian Voynich

 


" خرمگس ، اثر اتل لیلیان وینیچ نویسنده انگلیسی ، اولین بار در سال 1987 در انگلستان و آمریکا به چاپ رسید .

در رمان خرمگس ، فعالیت سازمان «ایتالیای جوان» طی سالیان 30 تا 40 قرن نوزدهم ترسیم شده است . در آن عصر ، پس از قلع و قمع ارتش ناپلئون ، سراسر ایتالیا به هشت کشور جداگانه تقسی شد و عملن در اشغال ارتش اتریش بود . رئیس کلیسای کاتولیک ، پاپ رُم ، از اشغالگران اتریشی حمایت می کرد . ملت ایتالیا نیز در زیر این یوغ دو گانه رنج می برد و ستم می کشید .

آغاز وقایع رُمان ، مربوط به سال 1833 است . آن سال در نواحی مختلف ایتالیا مردم دست به قیامهای مسلحانه می زدند . اتریشی ها با دستیاری حکومت ها محلی ، قیامهای مردم را با قساوتی بی سابقه در هم می شکستند .

«وینیچ» با خلق سیمای یک قهرمان مبارز در عین حال با نیرویی شگرف ، نقاب تقدس را از چهره خادمان کلیسا می درد .

«آرتور» ِ جوان گمان می برد که کلیسا راهنمای ملت است ، اما در برخورد با واقعیات ، پوچی این پندار را عمیقن درک می کند . "

از مقدمه کتاب

 

مبارزه ، مبارزه ، مبارزه .... توی همه ابعاد زندگی

این تنها تعریف من از این کتابه !

 

مشخصات کتاب :

نام کتاب : خرمگس

نویسنده : اتل لیلیان وینیچ

مترجم : خسرو همایون پور

موضوع : رُمان

چاپ دوازدهم 1386

ناشر : انتشارات امیر کبیر

قیمت : 3000 تومان


/ 0 نظر / 29 بازدید